Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronach www Administratora

Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Malarnia Perfect z siedzibą w Policach, ul. Energetyków 7B. Jako administrator przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową w domenie malarnia-perfekt.pl. Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane  wyłącznie do celów administrowania stroną internetową naszej malarni.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości stron WWW, Malarnia Perfekt przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie ( może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www Malarni Perfekt. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia: – które strony odwiedzane są najczęściej, – jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, – czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Malarni Perfekt. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronie internetowej Malarnia Perfekt

 1. Malarnia Perfekt stosuje mechanizm plików „cookies” ( niewielkie pliki tekstowe ), które podczas korzystania z naszej strony internetowej zapisywane są przez serwer Malarni Perfekt na dysku twardym urządzenia końcowego osoby korzystającej ze strony www Malarni Perfekt ( zwanej dalej Klientem ) na potrzeby uproszczenia i przyspieszenia działania strony www ( np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Pliki „cookies” są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy Klient może je włączyć lub wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.
 2. Zamieszczenie plików cookies następuje za zgodą Klienta.
 3. Malarnia Perfekt może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) Klienta.
 4. Klient może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Malarnie Perfekt na jego komputerze plików cookies.
 5. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.
 6. Malarnia Perfekt stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, i są one przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej Malarni Perfekt bądź wyłączenia oprogramowania przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 8. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem jednak możliwości identyfikacji użytkownika
 9. możliwości logowania i utrzymywania sesji Klienta na każdej kolejnej stronie systemu
 10. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Klienta oraz określenia jego profilu w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google
 11. Jeśli Klient nie chce otrzymywać plików cookies, może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania ( danej przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 1. Malarnia Perfekt informuje, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić poprawne korzystanie ze strony internetowej Malarni Perfekt.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.